بازدید معاونت اقتصادی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از پروژه پردازش و بازیافت پسماندهای شهر کرمانشاه

Rate this item
(2 votes)
Written by  | Published in: آرشیو

بازدید معاونت اقتصادی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از پروژه پردازش و بازیافت پسماندهای شهر کرمانشاه:

جناب آقای مهندس درویشی معاونت محترم اقتصادی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و هیات همراه ،روز چهارشنبه تاریخ 1395/08/12 از پروژه پردازش و بازیافت پسماندهای شهر کرمانشاه بازدید نمودند

در این بازدید که مدیر و کارشناسان سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری کرمانشاه حضور داشتند کارشناسان شرکت بازیافت عملکرد پردازش و بازیافت روانه 650 تن پسماندشهر کرمانشاه و عملکرد طرح آموزش عمومی تفکیک پسماندها در مبدا را برای بازدید کنندگان توضیحاتی ارائه نمودند

 

Read 393 times
Last modified on Wednesday, 23 November 2016 09:25
شرکت بازیافت کرمانشاه

مدیریت وب سایت

Website: www.rck.co.ir/