اجرای اولین روز پاکسازی پنجشنبه های زمین پاک

Rate this item
(0 votes)
Written by  | Published in: آرشیو

اجرای اولین روز پاکسازی پنجشنبه های زمین پاک


اولین کمپین پنجشنبه های زمین پاک با حضور مدیر عامل شرکت باریافت . آموزشیاران مدیریت پسماند پرسنل خدمات شهری شهرداری کرمانشاه در تاریخ 97/02/06 اولین پنجشنبه زمین پاک مسیر جاده کهریز را پاکسازی نمودند

Read 88 times
Last modified on Tuesday, 03 July 2018 12:21
شرکت بازیافت کرمانشاه

مدیریت وب سایت

Website: www.rck.co.ir/