شرکت بازیافت کرمانشاه

شرکت بازیافت کرمانشاه

مدیریت وب سایت

نشانی وبگاه: http://www.rck.co.ir/

با توجه به اهمیت کاهش تولید پسماند از طریق الگوی صحیح مصرف و تفکیک پسماندها در مبدا که مهمترین بخش از طرح های مدیریت پسماند می باشد شهرداری کرمانشاه با هدف کاهش تولید پسماند از طریق الگوی صحیح مصرف ، جذب مشارکت

شهروندان در جهت حفظ محیط زیست و ارتقا فرهنگ زیست محیطی و ایجاد اشتغال در شهر کرمانشاه در روز 2 اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی زمین پاک طرح آموزش عمومی تفکیک پسماندها در مبدا افتتاح و شروع به کار می نمایند

آقای مهندس خوشبخت مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز آقای مهندس اصنافی عضو محترم شورا شهر و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز در یک سفر دو روزه به استان کرمانشاه در تاریخ 9 و 10 خرداد ماه از دستاوردهای مدیریت پسماند شهر کرمانشاه بازدید نمودند

دومین نمایشگاه بین المللی پروژه ایران و اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجیهزات و مصالح ساختمانی و تکنولوژی محیط زیست در ایران از تاریخ (11-8 ژوئن 2015 ) 18 الی 21 خردادماه 1394 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهرام با حضور 100 شرکت خارجی از 15 کشور دنیا ( اتریش ،آلمان ،پرتغال ،امارات ، چین ) برگزار گردید .

آقای دکتر حسن آبادی مدیرکل فن آوری و تحول اداری سازمان شهرداریهای کشور و کارشناسان همراه در تاریخ 26/3/94 از پروژه بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهر کرمانشاه و همچنین پروژه پردازش و بازیافت پسماندای شهر کرمانشاه بازدید نمودند

 دکتر فتحی پور شهردار نقده به همراه کارشناسان شهرداری ،ریاست و اعضاء شورا شهر نقده روز چهارشنبه 94/5/7 از پروژه های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه (طرح پردازش و بازیافت پسماندهاو طرح بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی  شهر کرمانشاه ) بازدید نمودند.

صفحه16 از16