اخبار و آرشیو خبر شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه :

آقای دکتر ثابت قدم  شهردار محترم رشت خانم پیشگر و خانم شیرزاد از اعضاء محترم شورای شهر مهندس پور علی مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند استان گیلان ، مهندس عاطفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت و دکتر جهانگیری مدیرعامل شرکت کود آلی گیلان و هیات همراه در یک سفر یک روزه در تاریخ 94/8/20 به استان کرمانشاه از پروژه های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه بازدید نمودند

 

جناب آقای مهندس ربیعی ، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت بازیافت یرخوار و میمه و خمینی شهر در تاریخ 94/8/16 در یک سفر یک روزه به شهر کرمانشاه ، از طرح های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه بازدید نمودند

 دکتر فتحی پور شهردار نقده به همراه کارشناسان شهرداری ،ریاست و اعضاء شورا شهر نقده روز چهارشنبه 94/5/7 از پروژه های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه (طرح پردازش و بازیافت پسماندهاو طرح بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی  شهر کرمانشاه ) بازدید نمودند.

آقای دکتر حسن آبادی مدیرکل فن آوری و تحول اداری سازمان شهرداریهای کشور و کارشناسان همراه در تاریخ 26/3/94 از پروژه بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهر کرمانشاه و همچنین پروژه پردازش و بازیافت پسماندای شهر کرمانشاه بازدید نمودند

دومین نمایشگاه بین المللی پروژه ایران و اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجیهزات و مصالح ساختمانی و تکنولوژی محیط زیست در ایران از تاریخ (11-8 ژوئن 2015 ) 18 الی 21 خردادماه 1394 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهرام با حضور 100 شرکت خارجی از 15 کشور دنیا ( اتریش ،آلمان ،پرتغال ،امارات ، چین ) برگزار گردید .