بازدید شهردار و معاونت خدمات شهری شهرداری امیدیه خوزستان از پروژه های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه

Rate this item
(0 votes)
Written by  | Published in: آرشیو

بازدید شهردار و معاونت خدمات شهری شهرداری امیدیه خوزستان از پروژه های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه

آقایان مهندس شریفات شهردار امیدیه و مهندس سنگری فر معاونت خدمات شهری در بازدیدی از پروژه پردازش پسماند کرمانشاه دیدن کردند

 

 

 

Read 536 times
Last modified on Saturday, 10 November 2018 08:43
شرکت بازیافت کرمانشاه

مدیریت وب سایت

Website: www.rck.co.ir/