پاکسازی محله خسروی شهرک آناهیتا در کمپین پنجشنبه های زمین پاک

Rate this item
(0 votes)
Written by  | Published in: آرشیو

در ادامه کمپین پنجشنبه های زمین پاک روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ماه، خیابان شهید خسروی در محله آناهیتا با همکاری پرسنل آموزشیار مدیریت پسماند شرکت بازیافت و انجمن زیست محیطی مهرگان پاکسازی گردید.

در این برنامه خانم دکتر شیرزادی در جمع کارشناسان دفتر تسهیلگری و توسعه محلی و مردم محله آناهیتای کرمانشاه حضور داشتند و در خصوص مباحث زیست محیطی با ساکنین محله گفتوگ کردند. 

Read 209 times
Last modified on Sunday, 20 October 2019 11:43