آقای دکتر اشتفان شولتس سفیر کشور اتریش به همراه دکتر کریستف گراب مایر رایزن بازرگانی جمهوری اتریش در سفری رسمی به کرمانشاه در تاریخ ۱۸آذر ماه از کارخانه پردازش و بازیافت پسماندهای شهر کرمانشاه بازدید نمودند.

سفیر اتریش در ایران بر حمایت این کشور از حفظ و استمرار برجام تاکید کرد و گفت: تلاش داریم هم به لحاظ اقتصادی و هم از نظر اجتماعی از ایران حمایت کنیم تا گامی در جهت حفظ برجام باشد.

 

بازدید مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه از کارخانه پردازش و بازیافت پسماند شهر کرمانشاه

جناب آقای مهندس سلیم ساسانی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه به همراه جناب آقای اسد زاد معاونت دفتر و آقای فرهادی و سرکار خانم نوری از کارشناسان دفتر شهری در روز سه شنبه ۲۸ آبانماه از کارخانه پردازش و بازیافت پسماند شهر کرمانشاه بازدید نمودند.

امروز ۹۸/۰۸/۰۲ اعضای انجمن خیریه مهرگان از کارخانه پردازش و بازیافت پسماندهای آلی بازدید نمودند.

در روز ۹۸/۰۷/۲۵ جناب آقای دکتر نوروزی ریاست محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای دکتر شهریاری هیئت رئیسه شورا و نایب ریئس کمیسیون خدمات شهری سرکار خانم رمام ریاست شورای شهرستان مشهد در سفر به استان کرمانشاه از پروژه های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه بازدید نموده و سپس در محل کارخانه پردازش و بازیافت پسماندهای شهر کرمانشاه نشست تخصصی با خانم شیرزادی داشتند.

Page 1 of 5