Website URL: http://www.rck.co.ir/

اعطای جایزه زنان کار آفرین اتحادیه اروپا EBC*L در پاریس به خانم هایده شیرزادی کار آفرین ایرانی 

بازدید معاونت اقتصادی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از پروژه پردازش و بازیافت پسماندهای شهر کرمانشاه:

جناب آقای مهندس درویشی معاونت محترم اقتصادی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و هیات همراه ،روز چهارشنبه تاریخ 1395/08/12 از پروژه پردازش و بازیافت پسماندهای شهر کرمانشاه بازدید نمودند

شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه به استناد ماده 3 آیین نامه ثبت و کنترل مواد کودی وزارت جهاد کشاورزی برای کمپوست محصول تولیدی خود با نام تجاری کمپوست کرمانشاه (تولید شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه) در تاریخ 1395/06/20 گواهینامه ثبت مواد کودی را با شماره ثبت 40578 را از موسسه تحقیقات خاکو آب وزارت جهاد کشاورزی دریافت نمود

خلاقیت یک خانم کرمانشاهی در جهت حفظ محیط زیست

خانم مرادی شهروند کرمانشاهی با هدف حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخلیه و رهاسازی کیسه های پلاستیک در طبیعت در ابتکاری زیبا اقدام به ساخت زنبیل خرید ، با استفاده از کیسه های پلاستیکی استفاده شده نمود .

جناب آقای دکتر رازانی استاندار محترم کرمانشاه به همراه آقای مهندس نیک کردار معاونت عمرانی ، مهندس رحیمی معاونت توسعه و امور اقتصادی ، مهندس رضیی مدیر کل دفتر فنی ، مهندس حقیقی ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه ، مهندس شهبازی ریاست سازمان جهاد کشاورزی در استان و جناب آقای مهندس رضایی شهردار کرمانشاه در روز جمعه تاریخ 15/05/1395 در یک بازدید 2 ساعته از پروژه های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه بازدید نمودند