اخبار و آرشیو خبر شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه :

در ادامه کمپین پنجشنبه های زمین پاک روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ماه، خیابان شهید خسروی در محله آناهیتا با همکاری پرسنل آموزشیار مدیریت پسماند شرکت بازیافت و انجمن زیست محیطی مهرگان پاکسازی گردید.

در روز پنجشنبه ۹۸/۶/۷  پروژه بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهر کرمانشاه با استقرار ماشین آلات در محل دپوهای شهر مجددا راه اندازی شد.

جناب آقای عربی مدیرکل  اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان به همراه ۲ تن از معاونین و کارشناسان این اداره در روز گذشته ۹۸/۶/۲ از کارخانه پردازش و بازیافت پسماند و همچنین پسماند عمرانی و ساختمانی شهر کرمانشاه بازدید نمودند. 

بازدید معاونت امور شهرداریهای سازمان شهرداریهاو دهیاریهای کشور از برنامه های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه

مدیران اجرایی شورا و شهرداری مشهد در یک سفر دو روزه به استان کرمانشاه از برنامه ها و پروژه های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه بازدید نمودند. اعضای شورای شهر مشهد متشکل از خانم گندمی ریئس کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی شهری و عضو کمیسیون خدمات شهری، آقای مهندس فیضی عضو کمیسیون خدمات شهری و ریئس کارگروه مدیریت پسماند شورا ،خانم علیزاده مدیر پارلمانی و امور شورای اسلامی شهر آقای دکتر حاجیان ریاست کمیسیون خدمات شهری بهداشت سلامت و محیط زیست شورا ،

Page 1 of 19