اخبار شرکت بازیافت

اخبار شرکت بازیافت (3)

اخبار شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه

بازدید جناب آقای دکتر جمالی نژاد معاون محترم وزیر کشور و ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از کارخانه پردازش و بازیافت پسماند شهر کرمانشاه

برگزاری مراسم روز درختکاری با حضور پرسنل شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه و بنیاد خیریه مهرگان


 

 

 

 

در ادامه کمپین پنجشنبه­های زمین پاک و همزمان با هفته منابع طبیعی و 15 اسفند ماه و روز درختکاری، شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه با همکاری بنیاد خیریه مهرگان در روز پنجشنبه تاریخ 16 اسفندماه اقدام به پاکسازی و درختکاری در منطقه حفاظت شده بیستون ، منطقه چالابه نمود. در این مراسم که با حضور پرسنل شرکت بازیافت و بنیاد خیریه مهرگان انجام شد ، حدود 500 اصله درخت در محل مذکور کاشته شد.

 


{/source}