اخبار شرکت بازیافت

اخبار شرکت بازیافت (3)

اخبار شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه

آقای دکتر اشتفان شولتس سفیر کشور اتریش به همراه دکتر کریستف گراب مایر رایزن بازرگانی جمهوری اتریش در سفری رسمی به کرمانشاه در تاریخ ۱۸آذر ماه از کارخانه پردازش و بازیافت پسماندهای شهر کرمانشاه بازدید نمودند.

سفیر اتریش در ایران بر حمایت این کشور از حفظ و استمرار برجام تاکید کرد و گفت: تلاش داریم هم به لحاظ اقتصادی و هم از نظر اجتماعی از ایران حمایت کنیم تا گامی در جهت حفظ برجام باشد.

 

بازدید مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه از کارخانه پردازش و بازیافت پسماند شهر کرمانشاه

جناب آقای مهندس سلیم ساسانی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه به همراه جناب آقای اسد زاد معاونت دفتر و آقای فرهادی و سرکار خانم نوری از کارشناسان دفتر شهری در روز سه شنبه ۲۸ آبانماه از کارخانه پردازش و بازیافت پسماند شهر کرمانشاه بازدید نمودند.

امروز ۹۸/۰۸/۰۲ اعضای انجمن خیریه مهرگان از کارخانه پردازش و بازیافت پسماندهای آلی بازدید نمودند.