اخبار شرکت بازیافت

اخبار شرکت بازیافت (3)

اخبار شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه

در ادامه کمپین پنجشنبه های زمین پاک روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ماه، خیابان شهید خسروی در محله آناهیتا با همکاری پرسنل آموزشیار مدیریت پسماند شرکت بازیافت و انجمن زیست محیطی مهرگان پاکسازی گردید.

در روز پنجشنبه ۹۸/۶/۷  پروژه بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهر کرمانشاه با استقرار ماشین آلات در محل دپوهای شهر مجددا راه اندازی شد.

جناب آقای عربی مدیرکل  اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان به همراه ۲ تن از معاونین و کارشناسان این اداره در روز گذشته ۹۸/۶/۲ از کارخانه پردازش و بازیافت پسماند و همچنین پسماند عمرانی و ساختمانی شهر کرمانشاه بازدید نمودند.