نمایندگی هایی که توسط این شرکت اخذ شده است

نمایندگی هایی که توسط این شرکت اخذ شده است (0)

شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه نماینده رسمی شرکت Kpmptech آلمان تولید کننده ماشین آلات بازیافت پسماند ها در ایران بوده و پروژه های زیادی را در شهر های مختلف ایران راه اندازی کرده است .

شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه نماینده رسمی شرکت Rubblemaster تولید کننده ماشین آلات بازیافت پسماند ها ی ساختمانیدر ایران بوده و اولین پروژه پردازش و بازیافت نخاله های ساختمانی در ایران را در شهر کرمانشاه راه اندازی نموده است .