بازدید معاونت محترم خدمات شهری شهرداری کرمانشاه از کارخانه پردازش و بازیافت پسماند شهر کرمانشاه

Rate this item
(1 Vote)
Written by  | Published in: اخبار شرکت بازیافت

بازدید معاونت محترم خدمات شهری شهرداری کرمانشاه از کارخانه پردازش و بازیافت پسماند شهر کرمانشاه

جناب آقای مهندس عیسائیان معاونت محترم خدمات شهری شهرداری کرمانشاه در روز شنبه ۴ خرداد ماه از کارخانه پردازش و بازیافت پسماندهای شهر کرمانشاه بازدید نمودند.  این بازدید ۲ ساعته از بخش های متعدد کارخانه انجام گرفت.

 

Read 20 times
Last modified on Sunday, 26 May 2019 11:54