بازدیداعضای انجمن خیریه مهرگان از پروژه های مدیریت پسماند شهر کرمانشاه

Rate this item
(0 votes)
Written by  | Published in: اخبار شرکت بازیافت

امروز ۹۸/۰۸/۰۲ اعضای انجمن خیریه مهرگان از کارخانه پردازش و بازیافت پسماندهای آلی بازدید نمودند.

Read 49 times