بازدید مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه از کارخانه پردازش و بازیافت پسماند شهر کرمانشاه

Rate this item
(0 votes)
Written by  | Published in: اخبار شرکت بازیافت

بازدید مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه از کارخانه پردازش و بازیافت پسماند شهر کرمانشاه

جناب آقای مهندس سلیم ساسانی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه به همراه جناب آقای اسد زاد معاونت دفتر و آقای فرهادی و سرکار خانم نوری از کارشناسان دفتر شهری در روز سه شنبه ۲۸ آبانماه از کارخانه پردازش و بازیافت پسماند شهر کرمانشاه بازدید نمودند.


 

Read 10 times
Last modified on Sunday, 24 November 2019 13:56