قرعه کشی

قرعه کشی (1)

 اعلام اسامی برندگان قرعه کشی طرح آموزش عمومی تفکیک و جمع آوری پسماندهای
بسته بندی ، حجیم ، منسوجات ، ویژه الکترونیکی در شهرداری منطقه 2 در آبان ماه 1394

با سپاس از همکاری شهروندان خوب کرمانشاهی در برنامه آموزش تفکیک پسماندهای بسته بندی
حجیم ، منسوجات ، ویژه خطرناک خانگی ( باطری ، لامپ ، لوازم الکتریکی ) در مبدا ، نتایج قرعه کشی
10 خانوار برنده شده در سطح منطقه 2 به شرح جدول ذیل می باشد ، درخواست می گردد برندگان
با در دست داشتن کارت قرعه کشی با شماره های ذیل جهت دریافت جوایز در ساعات اداری از
ساعت 8 الی 13 به کیوسک بازیافت واقع در چهارراه  نوبهار مراجعه نمایند .

شماره کارتهای:7189 و 7172  و 7886   و 7858 و 7658 و 7564 و 8662 و 7725 و 7781 و 7988