بازدید معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و هیئت همراه

Rate this item
(1 Vote)
Written by  | Published in: اخبار شرکت بازیافت

بازدید دکتر یزدانی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران به همراه جناب مهندس عبدلی ریاست محترم پسماند شهرداری تهران و معاونین ایشان

 

دکتر یزدانی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران به همراه جناب مهندس عبدلی ریاست محترم پسماند شهرداری تهران و معاونین ایشان در یک سفر یک روزه به کرمانشاه از کارخانه پردازش و بازیافت پسماندهای شهر کرمانشاه همینطور پسماندهای عمرانی و ساختمانی بازدید نموده و سپس در یک جلسه تخصیص خانم شیرزادی مدیر عامل شرکت بازیافت راه کارهای اجرایی برای مدیریت پسماند در شهر تهران را ارائه نمودند.

 

Read 32 times
Last modified on Tuesday, 03 July 2018 12:56