بازدید مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به همراه کارشناسان شهرداری زنجان از پروژه مدیریت پسماند

Rate this item
(0 votes)
Written by  | Published in: اخبار شرکت بازیافت

آقای مهندس نجفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به همراه کارشناسان شهرداری زنجان امروز از پروژه مدیریت پسماند کرمانشاه بازدید نمودند.

 

 

 

امروز 97/04/17 آقای مهندس نجفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند به همراه کارشناسان شهرداری زنجان طی بازدید یک روزه ای از پروژه های مدیریت پسماند کرمانشاه (کارخانه پردازش و بازیافت پسماندها و کارخانه بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی) و طرح آموزش عمومی تفکیک پسماندها از مبدا دیدن فرمودند. و همچنین بعد از بازدید در دفتر مرکزی شرکت حضور به عمل آورده و با خانم دکتر شیرزادی دیدار کردند. در این دیدار خانم دکتر شیرزادی در خصوص راه کارهای اجرایی مدیریت پسماندها در کشور مشاوره دادند.

 

 

 

Read 18 times
Last modified on Sunday, 08 July 2018 13:46